ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน

1. เราในนามของบริษัท บีเอสเอช โฮมแอ็พพลายแอ็นซ์ จำกัด และกลุ่มบริษัทบ๊อชจะปรับปรุงเนื้อหาของหน้าเว็บเพจของเราและที่ URL / ชื่อโดเมน www.bosch-home.in.th (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") เท่าที่จะเป็นไปได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราจะไม่รับผิดชอบในลักษณะใดๆ สำหรับความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์

2. เราพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา แต่ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ และจะไม่รับผิดต่อกรณีที่เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว อันเนื่องมาจากปัญหาทางเทคนิคที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

3. เราอาจไม่สามารถแสดงภาพผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของเราได้ในหน้าจอการเลือกของเรา และอาจมีการตกแต่งภาพเพื่อความสวยงาม ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตมาตรฐานในการจัดส่ง และอาจมีจำหน่ายในราคาเพิ่มเติม

4. รุ่นของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และอาจมีความแตกต่างในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อผู้นำเข้า, ตัวแทนจำหน่าย หรือร้านค้าปลีกของบ๊อช เพื่อหารุ่นและกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายชัดเจนในเขตพื้นที่ของคุณ

5. เว็บไซต์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม การเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามผ่านลิงค์ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณ เราไม่มีทางควบคุมลักษณะเนื้อหาและความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และการรวมลิงค์ไว้ไม่ใช่การแนะนำหรือรับรองข้อความที่ปรากฏอยู่ภายในเนื้อหาเว็บไซต์เหล่านั้น เราไม่รับผิดชอบต่อประสิทธิภาพ, คุณภาพ, ความถูกต้อง, ความตรงเวลา, ความน่าเชื่อถือ และ/หรือด้านอื่นใดของผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการบนเว็บไซต์เหล่านี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายทางกฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

6. เราไม่ได้ทำการรับรองหรือรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งและ/หรือโดยนัยเกี่ยวกับความสมบูรณ์, ความถูกต้อง, ความน่าเชื่อถือ, ความเหมาะสม และ/หรือ ความพร้อมใช้งานของเนื้อหาของเว็บไซต์ เราไม่ได้ทำการรับรองหรือรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งและ/หรือโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในการขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ความเชื่อมั่นใดๆ ที่คุณมีต่อข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

7. ในกรณีใดๆ ก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและความสูญเสีย รวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดแค่ ความเสียหายโดยตรง, ความเสียหายทางอ้อม, ค่าเสียหายเชิงลงโทษ, ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา และ/หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา และ/หรือการสูญหายหรือความเสียหายและสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียผลกำไรที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์

MyBosch

ลงทะเบียนฟรี และเพลิดเพลินกับหลากหลายสิทธิประโยชน์!

บริการของเรา

บริการที่โดดเด่น - ก่อนและหลังซื้อสินค้า

02-495-2424

bosch-th-info@bshg.com

สัมผัสกับคุณภาพจากบ๊อช

ค้นพบคุณภาพ, ความสมบูรณ์แบบ และความน่าเชื่อถือ

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ!