ความเป็นส่วนตัว

1. ทั่วไป

เราในนามของบริษัท บีเอสเอช โฮมแอ็พพลายแอ็นซ์ จำกัด ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและการให้ความสนใจในบริษัทและผลิตภัณฑ์ของเรา

เราได้จัดทำข้อแถลงความนี้เพื่อเปิดเผยแนวทางการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลของเราในที่นี้

เมื่อเข้าถึงและ/หรือใช้หน้าเว็บไซต์ของเราและที่ URL / ชื่อโดเมน www.bosch-home.in.th (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") คุณในฐานะของผู้ใช้ จะถือว่าได้ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อแถลงความนี้

คุณควรยกเลิกการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ในกรณีที่คุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อแถลงความนี้

เพื่อให้ได้รับทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ทั้งหมด ผู้อ่านและผู้บริโภคจะต้องพิจารณาคำแถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว, ลิขสิทธิ์, ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน และเงื่อนไขและข้อตกลงที่จะมีผลต่อการยอมรับและการรับทราบถึงการใช้เว็บไซต์นี้"

2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราดำเนินธุรกิจของเราตามกฎหมายที่บังคับใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและการปกป้องความเป็นส่วนตัว

3. การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับตัวคุณ (เช่น ชื่อ, เพศ และรายละเอียดการติดต่อ) ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เว้นแต่ว่าคุณจะเลือกที่จะให้ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ (ตัวอย่างเช่น การลงทะเบียน, การมีส่วนร่วมในการสำรวจ และการสั่งซื้อสินค้า)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือรวบรวมจากคุณ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลดังกล่าว") อันเป็นผลมาจากการเข้าถึงและ/หรือการใช้เว็บไซต์ของคุณ จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น:

ก. เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและ/หรือใช้บริการบนเว็บไซต์ได้, ข. เพื่อระบุตัวตนของคุณเมื่อคุณเข้าถึงและ/หรือใช้งานเว็บไซต์, ค. เพื่อปรับปรุงและอัพเดทบันทึกข้อมูลของเรา และเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ, ง. เพื่อปรับปรุงขอบเขตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และ จ. เพื่อให้คุณสามารถรับคำตอบจากการสอบถามของคุณพร้อมการตอบกลับมาที่เรา

เราไม่ใช้งานหรืออนุญาตให้มีการส่ง Spam ออกจากอีเมล์เซิร์ฟเวอร์เป็นจำนวนมาก (unsolicited mass email)

คุณสามารถเลือกที่จะยกเลิกรายชื่อที่สมัครไว้เพื่อรับจดหมายของเราได้ตลอดเวลา

4. การไม่เปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกเปิดเผยโดยเราต่อบุคคลที่สาม (ยกเว้นการใช้ภายในกลุ่มบริษัท BSH ในเขตอำนาจศาลอื่นๆ) เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณโดยเปิดเผยไว้ก่อนแล้ว และเว้นแต่เราจะอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดทางกฎหมายที่จะเปิดเผยข้อมูล

แม้จะมีการกล่าวไว้ในข้อย่อยข้างต้น อย่างไรก็ดี เราก็มีอิสระที่จะแต่งตั้งผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้ให้บริการเกี่ยวกับการชำระเงิน, การบริหารจัดการ, การสำรองข้อมูล, การจัดการข้อมูล และหรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา และ/หรือการดำเนินงานของ เว็บไซต์) ซึ่งอาจทำให้เราต้องถ่ายโอนและเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในสถานที่ของพวกเขาและเมื่อคุณเข้าถึง และ/หรือใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว จะถือว่าคุณได้ยินยอมให้แต่งตั้งและหรือโอนย้ายข้อมูลดังกล่าว

5. อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส

เราอาจใช้อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรสของคุณเพื่อช่วยในการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ของเราและดูแลเว็บไซต์

อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรสของคุณอาจถูกนำมาใช้ในการระบุตัวคุณและรวบรวมข้อมูลทางประชากรเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อการวิเคราะห์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของเรา

6. คุกกี้

เว็บไซต์ใช้คุณสมบัติของเบราเซอร์ที่เรียกว่า "คุกกี้" (หรือที่รู้จักกันว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้) เราใช้คุกกี้เพื่อส่งมอบเนื้อหาที่คุณสนใจ, เพื่อบันทึกรหัสผ่านผู้ใช้ของคุณ เพื่อไม่ให้คุณป้อนรหัสผ่านใหม่ทุกครั้งที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ คุณอาจปิดการใช้งานคุกกี้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณ แม้ว่าการปิดใช้งานดังกล่าวอาจชะลอหรือยับยั้งการทำงานของฟังก์ชั่นบางอย่างและ/หรือการเข้าถึงส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์

7. ลิงค์ภายนอก

เว็บไซต์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งทางเราจะไม่รับผิดชอบเนื้อหา, การจัดการ และการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัว ไม่ว่าจะในลักษณะใดๆ

8. มาตรการรักษาความปลอดภัย

เราจะต้องดำเนินมาตรการทางด้านเทคนิคและระบบที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อการลบข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม/ผิดกฎหมาย, การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต, การถ่ายโอนโดยไม่ได้รับอนุญาต, การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการสูญหาย

9. เบ็ดเตล็ด

เราจะมีเสรีภาพและถือเป็นดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของข้อแถลงความนี้

MyBosch

ลงทะเบียนฟรี และเพลิดเพลินกับหลากหลายสิทธิประโยชน์!

บริการของเรา

บริการที่โดดเด่น - ก่อนและหลังซื้อสินค้า

02-495-2424

bosch-th-info@bshg.com

สัมผัสกับคุณภาพจากบ๊อช

ค้นพบคุณภาพ, ความสมบูรณ์แบบ และความน่าเชื่อถือ

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ!