การใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของ Bosch มีการใช้คุกกี้ ท่านจึงสามารถวางรายการสินค้าในตะกร้าสินค้า, นัดวิศวกรแบบออนไลน์ และอนุญาตให้ Bosch เก็บข้อมูลเชิงสถิติโดยไม่ต้องแสดงชื่อผู้ให้ข้อมูล เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ สามารถข้ามข้อความนี้ไปหากท่านยินดีที่จะดำเนินการต่อ คลิกที่ลิงค์ทางด้านขวาหากท่านต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่ถูกใช้ และวิธีการจัดการการตั้งค่าของท่าน

[global.cookielaw.txt.secondparagraph]

คำแถลงว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

1. หน่วยงานรับผิดชอบ

BSH Hausgeräte GmbH [ชื่อบริษัท], Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich [ที่อยู่] („เรา“ ในประกาศแจ้งเตือนนี้) ในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานของเว็บไซต์นี้ http://www.bsh-group.com/ [URL ของเว็บไซต์] („กลุ่มบริษัท BSH“) [ชื่อของเว็บไซต์] คือหน่วยงานรับผิดชอบสำหรับการจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ของบริการข้อมูลของกลุ่มบริษัท BSH („คุณ“)
เรามีมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างเข้มงวด เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางด้านเทคนิคและองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ากฎระเบียบด้านการป้องกันข้อมูล ได้รับการเฝ้าสังเกตการณ์ด้วยตัวเราเองและผู้ให้บริการของเรา
ตามกฎระเบียบการป้องกันข้อมูลที่เหมาะสม เราได้จัดหาข้อมูลด้านล่างเกี่ยวกับประเภท, ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของการรวบรวม, การประมวลผล และการใช้ข้อมูลที่ได้รับ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานกลุ่มบริษัท BSH ของตามข้อกำหนดในการป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้องเราได้จัดเตรียมข้อมูลด้านล่างเกี่ยวกับประเภทขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการรวบรวมการประมวลผลและการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้กลุ่มบริษัท BSH ของคุณ

2. ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวเป็นข้อมูลใดๆ ก็ตาม ที่สามารถใช้เพื่อค้นหาข้อมูลประจำตัวของคุณได้ ข้อมูลประเภทนี้สามารถเป็น ชื่อ, ที่อยู่ทางไปรษณีย์, ที่อยู่อีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์ของคุณ เป็นต้น การใช้คุกกี้ (ส่วนที่เพิ่มขึ้นมา 1) ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลประจำตัวของคุณ แต่จะทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลได้ เช่น ลักษณะการใช้กลุ่มบริษัท BSH ของคุณ ก็สามารถเป็นข้อมูลส่วนตัวได้ หากข้อมูลดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของการระบุตัวตนที่ผู้ใช้กำหนด ข้อมูลจะถูกรวบรวม, จัดเก็บ และประเมินผลแบบเป็นรายบุคคล ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลที่ถูกนำมาเก็บไว้รวมกันเท่านั้น นั่นคือ ถูกนำมาไว้ในกลุ่มที่ใหญ่กว่า ไม่ใช่หน่วยย่อยที่สามารถกำหนดขึ้นเอง, ไม่มีการสรุปข้อมูล, รวบรวม และประเมินผล

3. การรวบรวมและการจัดสรรข้อมูล

คุณสามารถใช้บริการข้อมูลของกลุ่มบริษัท BSH โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลแสดงตัวตนของคุณ รายละเอียดของข้อมูลที่เรารวบรวมตามมาตรฐานเมื่อคุณเข้าถึงการบริการข้อมูล ได้ถูกระบุไว้ด้านล่างในหัวข้อ “ข้อมูลล็อกของเว็บเซิร์ฟเวอร์” และ “โปรไฟล์การใช้โดยใช้นามแฝง”
หากคุณลงทะเบียนใช้บริการส่วนบุคคล (เช่น myBosch) ของเรา หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ (เช่น ในร้านขายอุปกรณ์) เราจะถามชื่อและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ของคุณ โปรดดูหัวข้อ "การลงทะเบียนกับกลุ่มบริษัท BSH"
ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่คุณได้สร้างไว้จะถูกนำมาใช้งานและประมวลผลโดยเรา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่คุณได้ให้ข้อมูลเหล่านี้แก่เรา ข้อมูลที่จัดหาให้ผ่านทางแบบฟอร์มการติดต่อ ถูกใช้โดยทางเราในการประมวลผลคำขอของคุณ เป็นต้น

4. ข้อมูลล็อกของเว็บเซิร์ฟเวอร์

เมื่อคุณเข้าใช้บริการข้อมูลของกลุ่มบริษัท BSH เว็บเบราว์เซอร์ของคุณถูกกำหนดค่าทางเทคนิคเพื่อส่งข้อมูลต่อไปนี้ ("เข้าสู่ข้อมูล") ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะถูกบันทึกในล็อกไฟล์:
• วันที่เข้าถึง
• เวลาเข้าถึง
• URL ของเว็บไซต์อ้างอิง
• ไฟล์ที่เรียกดู
• ปริมาณข้อมูลที่ส่ง
• ชนิดและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์
• ระบบปฏิบัติการ
• ที่อยู่ IP
• ชื่อโดเมนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ
นี่เป็นข้อมูลลับเฉพาะที่จะไม่มีการระบุตัวตนของคุณ ข้อมูลนี้จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ด้านเทคนิคสำหรับการจัดส่งเนื้อหาที่คุณร้องขอ และการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเป็นแง่มุมที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ของการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลล็อกถูกวิเคราะห์เพื่อจุดประสงค์ด้านสถิติเท่านั้น เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราและเทคโนโลยีที่รองรับ และจะถูกลบในภายหลัง

5. โปรไฟล์การใช้งานที่ใช้นามแฝง

เราใช้คุกกี้และแทร็กกิ้งพิกเซลเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการข้อมูลของคุณ (และ จดหมายข่าว) เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา และการวิจัยตลาด และเพื่อปรับบริการข้อมูลของกลุ่มบริษัท BSH ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ การรวบรวมข้อมูลการใช้งานนี้และการสร้างโปรไฟล์การใช้งานดำเนินการในแบบนิรนาม โดยใช้ ID ของคุกกี้
เราสร้างและจัดเก็บโปรไฟล์การใช้งานเหล่านี้ในรูปแบบนิรนาม และเราไม่ได้รวมโปรไฟล์ดังกล่าวเข้ากับชื่อของคุณหรือข้อมูลอื่นใด เช่น ที่อยู่อีเมลของคุณ ซึ่งอาจเปิดเผยตัวตนของคุณได้
เราบันทึกข้อมูลการใช้งานและสร้างโปรไฟล์การใช้งาน โดยอาศัยบริการ Adobe Analytics จาก Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland ("Adobe") ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการข้อมูลของกลุ่มบริษัท BSH ของคุณถูกถ่ายโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ Adobe ซึ่งจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลและส่งคืนให้แก่เราในรูปแบบของข้อมูลสะสม ซึ่งเปิดเผยแนวโน้มการใช้งานโดยทั่วไปของเว็บไซต์
คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของคุณและการสร้างโปรไฟล์การใช้งานแบบนิรนามในลักษณะดังกล่าว (ถอนตัว) คุณสามารถแจ้งการคัดค้านของคุณสำหรับเรื่องนี้ได้บนเว็บไซต์สำหรับการถอนตัวของ Adobe สำหรับการทำงานของคุกกี้และตัวเลือกถอนตัวใน Adobe Analytics โปรดดูเอกสารที่เป็นทางการจาก Adobe ตาม URL ต่อไปนี้: http://www.adobe.com/en/privacy/opt-out.html
และ / หรือ
ในการจับข้อมูลการใช้งานและการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ เราใช้บริการ Google Analytics ของ Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google")
การประมวลผลข้อมูลเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่นอกขอบเขตของ Directive 95/46/EC ของรัฐสภายุโรปและคณะมนตรีเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 1995 ในการคุ้มครองบุคคลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวและเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายข้อมูลดังกล่าวอย่างเสรี (OJ L. 281 p 31) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท BSH ของคุณจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google, ถูกวิเคราะห์และให้เป็นข้อมูลสะสมแก่เรา เพื่ออธิบายถึงแนวโน้มในการใช้งานเว็บไซต์โดยทั่วไป
คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของคุณและการสร้างโปรไฟล์การใช้งานแบบนิรนามในลักษณะดังกล่าว (ถอนตัว) คุณสามารถแจ้งการคัดค้านของคุณสำหรับเรื่องนี้ได้บนเว็บไซต์สำหรับการถอนตัวของ Google สำหรับการทำงานของคุกกี้และตัวเลือกถอนตัวใน Google Analytics โปรดดูเอกสารที่เป็นทางการจาก Google ตาม URL ต่อไปนี้: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
เราใช้บริการอื่นที่ Google Inc. จัดหาไว้ นั่นคือบริการโฆษณาติดตาม เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา, บริการออนไลน์ และคุณสนใจในข้อเสนอของเรา คุณจะได้รับการติดต่ออีกครั้งผ่านทางการโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายในเว็บไซต์เครือข่ายพันธมิตรของ Google การแทรกโฆษณาทำได้โดยการใช้คุกกี้ การใช้ไฟล์ข้อความ ทำให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ของคุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ และจากนั้นจะถูกใช้สำหรับคำแนะนำผลิตภัณฑ์เป้าหมาย และการโฆษณาตามความสนใจ
หากคุณไม่ต้องการรับการโฆษณาตามความสนใจ คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้โดย Google เพื่อการนี้โดย โดยไปที่หน้าเว็บเพจ https://www.google.de/settings/ads/anonymous?sig=ACi0TCj1Uvs5qRC0bvLr7WOt4c8oY-elMwfSYVgU2EZpG4D8YwNLrT_EzmvZZuvrIwFrGrBUkULxujNcTtyVwlEUYThRHo9y7A&hl=en

6. การส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลที่สามภายนอก

เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการหลายรายเพื่อให้บริการข้อมูลของกลุ่มบริษัท BSH ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเราได้ผูกมัดผู้ให้บริการเหล่านี้ให้ดำเนินการภายใต้คำแนะนำที่เข้มงวดของเราเมื่อประมวลผลข้อมูล ตามหน่วยประมวลผลข้อมูลที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่น ความยินยอมของคุณไม่จำเป็นสำหรับบุคคลภายนอกเหล่านี้ในการประมวลผลข้อมูลของคุณ
หากในกรณีอื่นๆ ข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลจำเป็นต้องให้เราได้รับความยินยอมของคุณเพื่อจัดหาข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการข้อมูลของกลุ่มบริษัท BSH ให้กับผู้ให้บริการ เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นการเฉพาะ และจะไม่ส่งต่อข้อมูลของคุณล่วงหน้าโดยที่คุณไม่ได้แจ้งความยินยอม

7. การลงทะเบียนกับกลุ่มบริษัท BSH

เมื่อลงทะเบียนเพื่อใช้บริการแบบเป็นส่วนตัวของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวบางอย่างไว้ ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน เช่น การลงทะเบียนสำหรับ myBosch และร้านค้าวัสดุ จำเป็นจะต้องมีการร้องขอข้อมูลต่อไปนี้:


ข้อมูลที่จำเป็น:
• คำนำหน้าชื่อ
• ชื่อและนามสกุล
• ที่อยู่
• เบอร์โทรศัพท์
• อีเมล
• รหัสผ่าน

ข้อมูลเสริม:
• เบอร์โทรศัพท์มือถือ
• วันเกิด
• การตอบคำถาม „คุณได้ยินเกี่ยวกับบ๊อชมาว่าอย่างไรบ้าง?“
• ยินยอมในการรับโฆษณา


หากคุณลงทะเบียนไว้ คุณจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลและบริการที่เรามีมานำเสนอสำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้สามารถเลือกที่จะเปลี่ยนหรือลบข้อมูลที่ให้ไว้ระหว่างการลงทะเบียนได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ เราสามารถให้รายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รวบรวมไว้เกี่ยวกับคุณได้ทุกเมื่อ เมื่อคุณร้องขอ เราจะแก้ไขหรือลบข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เก็บไว้ เว้นแต่ว่าจะมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลตามกฎหมาย หากต้องการติดต่อเราในกรณีนี้ โปรดใช้ข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ในช่วงท้ายของคำแถลงว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

8. ข้อกำหนดของบริการแบบชำระเงิน (การซื้อในร้านค้า supplies-webshop)

ในการให้บริการแบบชำระเงิน (เช่น คำสั่งซื้อในร้าน supplies-Webshop) มีข้อกำหนดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่จะจัดหาให้แก่เรา เช่น รายละเอียดการชำระเงิน เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณในระหว่างการส่ง เราใช้วิธีการเข้ารหัสที่ทันสมัยในปัจจุบัน (เช่น SSL) ผ่านทางโปรโตคอล HTTPS
การซื้อสินค้าที่ร้าน supplies-webshop สามารถทำได้ทั้งแบบลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน


8.1 การซื้อสินค้าโดยไม่ลงทะเบียน

เมื่อซื้อสินค้าภายในร้าน supplies-webshop โดยไม่ได้ลงทะเบียน เราจะรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้:
• คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อถนน, บ้านเลขที่, รหัสไปรษณีย์, จังหวัด
• อีเมล
• ข้อมูลการวางบิล (ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราได้อนุญาตไว้ และการชำระที่เลือกโดยผู้ใช้)
คุณสามารถเลือกได้ว่าจะป้อนข้อมูลเสริมต่อไปนี้หรือไม่:
• เบอร์โทรศัพท์
• เบอร์โทรศัพท์มือถือ
เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดการกับคำสั่งซื้อและติดต่อกับคุณในกรณีที่มีข้อสงสัย

8.2 การซื้อสินค้าโดยลงทะเบียน

หลังจากลงทะเบียนแล้ว (ดูข้อ 7) แล้วคุณต้องการซื้อในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียน เราจะจัดเก็บข้อมูลตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. , 5. , 7. และ
8.1:
• เวลาและขอบเขตของการซื้อทั้งหมด ในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียน (การซื้อตามประวัติที่เกิดขึ้น)

9. ข่าวสาร

เมื่อลงชื่อสมัครรับข่าวสารของเรา ข้อมูลที่คุณให้ไว้จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้เท่านั้น
สำหรับการลงทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ เราต้องใช้ชื่อและที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง เมื่อต้องการตรวจสอบว่าการสมัครทำโดยเจ้าของอีเมลจริงหรือไม่ เราใช้วิธี "double-opt-in" เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นี้ เราจะบันทึกลำดับของจดหมายข่าวสาร, การส่งอีเมลยืนยัน และการรับคำตอบที่ร้องขอ ข้อมูลจะถูกใช้แบบเป็นความลับสำหรับการส่งข่าวสาร และไม่แชร์กับบุคคลที่สาม
คุณสามารถเพิกถอนการยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ และการใช้งานการส่งจดหมายข่าวสารในครั้งต่อไปได้ทุกเมื่อ ในแต่ละจดหมายข่าวสาร คุณจะได้พบกับลิงค์ที่เหมาะสม นอกจากนี้คุณยังสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกกับทางกลุ่มบริษัท BSH โดยตรงได้ตลอดเวลา หรือแจ้งคำขอของคุณผ่านทางตัวเลือกการติดต่อที่ระบุไว้ในตอนท้ายของเอกสารนี้

10. แบบฟอร์มการติดต่อ

เมื่อติดต่อเราทางอีเมลหรือแบบทางฟอร์มการติดต่อ รายละเอียดที่คุณให้ไว้จะถูกจัดเก็บและใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลคำขอ และคำถามติดตามที่เป็นไปได้

11. ข้อมูลของผู้เยาว์

ผู้เยาว์ไม่ควรส่งข้อมูลส่วนตัวให้เราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

12. เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการข้อมูลประกอบไปด้วยลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เราไม่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ปฏิบัติการของเว็บไซต์เหล่านี้โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

13. สิทธิในข้อมูลและการแก้ไข การลบ และการปิดกั้นข้อมูล

โปรดส่งคำถามใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับการป้องกันข้อมูล หรือแอพพลิเคชันสำหรับการแก้ไข, การปิดกั้น หรือการลบข้อมูล
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกส่งตรงไปยังบุคคลสำหรับติดต่อที่กำหนดไว้ในประกาศทางกฎหมายของเว็บไซต์

14. การเปลี่ยนแปลงหนังสือแจ้งเรื่องการปกป้องข้อมูลฉบับนี้

หนังสือแจ้งเรื่องการปกป้องข้อมูลฉบับนี้จะได้รับการแก้ไขในกรณีที่จำเป็น เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูล เช่น ในกรณีที่เปิดบริการใหม่ หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายในปัจจุบัน

15. ติดต่อ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล โปรดส่งอีเมลถึงเราโดยใช้อีเมล์ตามนี้:
Mr.Thomas Barth
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มบริษัท BSH
หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของข้อมูลของกลุ่มบริษัท BSH
การคุ้มครองข้อมูลและระบบความปลอดภัยของข้อมูล
BSH Hausgeräte GmbH
Postfach 830101
D-81701 Munich
E-mail: BSH-Dataprotection-InformationSecurity@bshg.com
คำแถลงว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวข้างต้น มีผลการใช้งานเมื่อวันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2015

16. คุกกี้

เราใช้ "คุกกี้” เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เซิร์ฟเวอร์เว็บเพจถ่ายโอนไปยังฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ ด้วยวิธีนี้ เราได้รับข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ เช่น ที่อยู่ IP เบราว์เซอร์ที่ใช้ ระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ
คุกกี้ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมหรือส่งไวรัสไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วยข้อมูลที่อยู่ในคุกกี้ เราสามารถเพิ่มความสะดวกในการนำทางและรองรับการแสดงผลที่ถูกต้องของเว็บไซต์ของเรา
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจะไม่ถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลที่สามหากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ
แน่นอนว่าคุณสามารถดูเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ใช้คุกกี้ อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ถูกกำหนดค่าให้ยอมรับคุกกี้อยู่เสมอ คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ได้ทุกเมื่อผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดดูวิธีใช้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ โปรดทราบว่าบางฟีเจอร์ของเว็บไซต์ของเราอาจไม่ทำงานหากคุณปิดการใช้งานคุกกี้

17. การใช้โซเชี่ยลปลั๊กอินเป็นส่วนหนึ่งของโซเชี่ยลมีเดีย

[เฟสบุ๊ค]
บริษัทในกลุ่ม BSH ใช้โซเชี่ยลปลั๊กอิน ("ปลั๊กอิน") จากโซเชี่ยลเน็ทเวิร์ค Facebook.com ซึ่งถูกใช้งานโดย Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA ("Facebook") ปลั๊กอินถูกระบุโดยใช้โลโก้ Facebook หรือที่ต่อท้ายด้วย "Facebook", "like" หรือ "share"
หากคุณเข้าชมหน้าเว็บเพจบนเว็บไซต์ของเราที่ประกอบไปด้วยปลั๊กอินดังกล่าว ปลั๊กอินจะถูกปิดไว้ในตอนเริ่มต้น ปลั๊กอินจะไม่ถูกเปิดใช้งานจนกว่าคุณจะคลิกปุ่มที่แสดงอยู่ เมื่อเปิดใช้งานปลั๊กอิน คุณจะเชื่อมต่อกับเฟสบุ๊ค และเป็นการให้ความยินยอมของคุณในการรับส่งข้อมูลไปยังเฟสบุ๊ค หากคุณล็อกอินเข้าใช้งานเฟสบุ๊ค ทางเฟสบุ๊คจะสามารถเชื่อมโยงการเข้าชมกับบัญชีเฟสบุ๊คของคุณ หากคุณกดปุ่มตามลำดับ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกส่งผ่านไปยังเฟสบุ๊ค โดยตรง โดยเบราเซอร์ของคุณ และจัดเก็บไว้ที่นั่น
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขต และวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการใช้ข้อมูลต่อไปของเฟสบุ๊ค สิทธิของคุณและการตั้งค่าที่คุณสามารถกำหนดค่าเพื่อคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดดูที่ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของเฟสบุ๊ค
หากคุณไม่ต้องการให้เฟสบุ๊ค รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณผ่านทางเว็บไซต์ของเรา คุณจำเป็นต้องลงชื่อออกจากระบบเฟสบุ๊คก่อนเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

[กูเกิ้ล+]
บริษัทในกลุ่ม BSH ใช้โซเชี่ยลปลั๊กอิน ("ปลั๊กอิน") จากโซเชี่ยลเน็ทเวิร์ค plus.google.com ซึ่งถูกใช้งานโดย Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google") ปลั๊กอินถูกระบุโดยใช้โลโก้ Google+ หรือ ที่ต่อท้ายด้วย"Google+" หรือ “Google plus” หรือ "+1"
หากคุณเข้าชมหน้าเว็บเพจบนเว็บไซต์ของเราที่ประกอบไปด้วยปลั๊กอินดังกล่าว ปลั๊กอินจะถูกปิดไว้ในตอนเริ่มต้น ปลั๊กอินจะไม่ถูกเปิดใช้งานจนกว่าคุณจะคลิกปุ่มที่แสดงอยู่ เมื่อเปิดใช้งานปลั๊กอินคุณจะเชื่อมต่อกับกูเกิ้ล และเป็นการให้ความยินยอมของคุณในการรับส่งข้อมูลไปยังกูเกิ้ล หากคุณล็อกอินเข้าใช้งาน Google+, กูเกิ้ลจะสามารถเชื่อมโยงการเข้าชมกับบัญชี Google+ ของคุณ หากคุณกดปุ่มตามลำดับ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกส่งผ่านไปยังกูเกิ้ลโดยตรงโดยเบราเซอร์ของคุณ และจัดเก็บไว้
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล และการใช้ข้อมูลต่อไปของ Google+ สิทธิของคุณและการตั้งค่าที่คุณสามารถกำหนดค่าเพื่อคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดดูที่ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของกูเกิ้ล
หากคุณไม่ต้องการให้กูเกิ้ลเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณผ่านทางเว็บไซต์ของเรา คุณจำเป็นต้องลงชื่อออกจากระบบของกูเกิ้ลก่อนเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

[YouTube]
กลุ่มบริษัท BSH ใช้วิดีโอบนแพลตฟอร์มของ YouTube ที่ควบคุมการใช้งานโดย YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. YouTube เป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้สามารถเล่นไฟล์เสียงและวิดีโอ
เมื่อคุณโหลดหน้าเว็บในเว็บไซต์ เครื่องเล่น YouTube ที่ถูกนำมารวมไว้จะเชื่อมต่อกับ YouTube เพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งวิดีโอหรือไฟล์เสียงทางเทคนิค เมื่อสร้างการเชื่อมต่อกับ YouTube ได้สำเร็จ ข้อมูลจะถูกส่งผ่านไปยัง YouTube
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล และการใช้ข้อมูลต่อไปของ YouTube สิทธิของคุณและการตั้งค่าที่คุณสามารถกำหนดค่าเพื่อคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดดูที่ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของ YouTube

[Twitter]
บริษัทในกลุ่ม BSH ใช้โซเชี่ยลปลั๊กอิน ("ปลั๊กอิน") จากโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค Twitter ซึ่งถูกใช้งานโดย Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter") ปลั๊กอินถูกระบุโดยใช้โลโก้ Twitter หรือ suffix "tweet"
หากคุณเข้าชมหน้าเว็บเพจบนเว็บไซต์ของเราที่ประกอบไปด้วยปลั๊กอินดังกล่าว ปลั๊กอินจะถูกปิดไว้ในตอนเริ่มต้น ปลั๊กอินจะไม่ถูกเปิดใช้งานจนกว่าคุณจะคลิกปุ่มที่แสดงอยู่ เมื่อเปิดใช้งานปลั๊กอิน คุณจะเชื่อมต่อกับ Twitter และเป็นการให้ความยินยอมของคุณในการรับส่งข้อมูลไปยัง Twitter หากคุณลงชื่อเข้าใช้งาน Twitter ทาง Twitter จะสามารถเชื่อมโยงการเข้าชมกับบัญชี Twitter ของคุณ หากคุณกดปุ่มตามลำดับ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกส่งผ่านไปยัง Twitter โดยตรง
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขต และวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการใช้ข้อมูลต่อไปของ Twitter สิทธิของคุณและการตั้งค่าที่คุณสามารถกำหนดค่าเพื่อคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดดูที่ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของ Twitter

MyBosch

ลงทะเบียนฟรี และเพลิดเพลินกับหลากหลายสิทธิประโยชน์!

บริการของเรา

บริการที่โดดเด่น - ก่อนและหลังซื้อสินค้า

+662 975 5353

bosch-th-info@bshg.com

สัมผัสกับคุณภาพจากบ๊อช

ค้นพบคุณภาพ, ความสมบูรณ์แบบ และความน่าเชื่อถือ

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ!